024.3225.2096

Bộ TTTT xem xét sửa đổi, bổ sung Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày 20/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 về Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu kết nối vô tuyến theo xu hướng phát triển công nghệ và nhu cầu sử dụng cũng như định hướng sản xuất, kinh doanh thiết bị VTĐ tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT và thông tư 46/2016/TT-BTTTT.

 


 

Dự thảo Thông tư nêu trên được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung còn phù hợp của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT và Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT ngày 20/12/2018, đồng thời sửa đổi, bổ sung các băng tần và điều kiện sử dụng tần số nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai tại Việt Nam và hỗ trợ cho sự phát triển của các công nghệ vô tuyến điện mới. Các sửa đổi, bổ sung về tần số và điều kiện sử dụng tần số tại dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở đặc tính kỹ thuật của thiết bị vô tuyến điện, tham khảo các khuyến nghị, hướng dẫn của tổ chức vô tuyến quốc tế (ITU-R, APT/AWG, CEPT) cũng như kết quả nghiên cứu đo kiểm đánh giá nhiễu tại Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm các nước.
 

Các nội dung sửa đổi
 

Dự thảo Thông tư đã cụ thể hóa một số chủng loại thiết bị vô tuyến điện chỉ thu nếu có nhu cầu cần được bảo vệ khỏi nhiễu có hại thì phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép sử dụng tần số, như sau:
 

“Thiết bị vô tuyến điện chỉ thu thuộc danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến điện chỉ thu dưới đây nếu có nhu cầu bảo vệ thiết bị khỏi nhiễu có hại thì thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông: (1) Đài thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh TVRO-Television Receive Only. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng Đài thu TVRO phải tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông, báo chí, phát thanh, truyền hình; (2) Đài thu ảnh vệ tinh quan sát trái đất EESS-Earth Exploration Satelite Service.”
 

Dự thảo Thông tư không quy định sử dụng 02 băng tần 50,01-50,99 MHz dành cho thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện; băng tần 40,50-41,00 MHz dành cho thiết bị đo từ xa vô tuyến điện ứng dụng trong y tế và sinh học do qua rà soát thực tiễn quản lý cho thấy chưa ghi nhận sử dụng tại Việt Nam trong 05 năm gần đây và nhằm định hướng cho việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng các băng tần khác phù hợp cho các ứng dụng này theo quy định của dự thảo Thông tư.
 

Các nội dung bổ sung
 

Bổ sung mới 04 chủng loại thiết bị
 

(1) Thiết bị sạc không dây băng tần 110-190 kHz, 326,5 kHz, 340 kHz, 353-373,5 kHz, 1,64-1,78 MHz, 6,765-6,795 MHz cho thiết bị điện, điện tử (điện thoại, máy tính bảng, laptop, đồng hồ đeo tay…).
 

(2) Thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 433,05-434,79 MHz, 920-923 MHz ứng dụng cho kết nối IoT truyền dữ liệu cảm biến, đo lường phục vụ quản lý, giám sát trong lĩnh vực môi trường, nông nghiệp, năng lượng,...
 

(3,4) Thiết bị phao vô tuyến định vị khẩn cấp (ELT/PLB) chuyên dùng cho tàu bay và thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí cá nhân chuyên dùng cho phương tiện và con người hoạt động trên mặt đất tần số 121,5/406,1 MHz. Đây là những thiết bị đầu cuối chuyên dùng cho mục đích trợ giúp an toàn, cứu nạn với điều kiện sử dụng tần số và thiết bị theo quy định của Liên minh viễn thông quốc tế ITU-R, tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO.
 

Bổ sung 10 băng tần cho các thiết bị thuộc Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số trong Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT và 18/2018/TT-BTTTT
 

(1-2) Bổ sung băng tần 2400-2483,5 MHz và 5725-5850 MHz cho thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện (dùng cho điều khiển mô hình dưới mặt đất, mặt nước hoặc mô hình bay).
 

(3) Bổ sung băng tần 7,25-9 GHz cho thiết bị vô tuyến điện băng siêu rộng công suất thấp (UWB), ứng dụng cho kết nối IoT trong thiết bị di động, quản lý tài sản, công cụ trong công nghiệp.
 

(4-7) Bổ sung băng tần 5,725-5,850 GHz; 8,5-10 GHz; 57-64 GHz; 75-85 GHz cho thiết bị đo từ xa vô tuyến (radar đo mức cự ly ngắn), ứng dụng trong đo mức chất lỏng trong bồn chứa ở các nhà máy sản xuất, khu công nghiệp, hoặc ngoài hiện trường.


(8) Bổ sung băng tần 57-64 GHz cho thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung, ứng dụng cho cảnh báo phát hiện mất an toàn cho chủ xe ô tô; truyền dữ liệu không dây thay thế cáp hữu tuyến giữa các thiết bị điện, điện tử.


(9,10) Băng tần 190-485 kHz; 526,5 – 2000 kHz cho thiết bị vòng từ, ứng dụng trong dân dụng, xây dựng, hỗ trợ kết nối IoT tầm gần.
 

Qua khảo sát tình hình quốc tế cho thấy có các ứng dụng vô tuyến điện cự ly ngắn dùng công nghệ vòng từ (như cảnh báo chống trộm, phát hiện chuyển động, phát hiện vật thể trong dân dụng, công nghiệp,…) sử dụng các băng tần trong phạm vi từ 190 kHz đến 30 MHz. Tuy nhiên, một số tổ chức, đơn vị cho rằng phạm vi băng tần này khá rộng, trùng với nhiều hệ thống vô tuyến điện đang được cấp phép hoạt động nên cần thực hiện các nghiên cứu đối với từng băng tần cụ thể để đánh giá khả năng gây can nhiễu. Song, theo các kết quả nghiên cứu đánh giá can nhiễu ở băng tần thấp và kinh nghiệm quốc tế thì thiết bị vòng từ băng tần 190-2000 kHz với mức công suất tối đa không quá -15 dBµA/m có ít khả năng gây nhiễu có hại cho các hệ thống vô tuyến điện khác. Do vậy, có thể bổ sung băng tần 190-485 kHz; 526,5 – 2000 kHz cho thiết bị vòng từ (trừ hai tần số 490 kHz và 518 kHz cần được bảo vệ nghiêm ngặt khỏi nhiễu có hại). Để bảo đảm điều kiện sử dụng tần số (băng tần 190-485 kHz; 526,5 – 2000 kHz) đáp ứng yêu cầu thực tế, Bộ Thông tin và Truyền thông mong nhận được góp ý của tổ chức, cá nhân có liên quan về nhu cầu sử dụng tại Việt Nam các thiết bị vòng từ dùng băng tần nêu trên. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét bổ sung băng tần nêu trên ở những lần sửa đổi tiếp theo cho Thông tư này.


Hiện, toàn văn của dự thảo Thông tư và thuyết minh dự thảo Thông tư đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông để trưng cầu ý kiến toàn dân; thời hạn góp ý không quá 60 ngày kể từ ngày dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử.


theo Cục tần số 

 

Bình luận facebook
Bình luận form
Các bài viết khác
02/10/2022 114  Lượt xem
Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
Chi tiết
22/05/2022 221  Lượt xem
Theo Đề án Bộ TT&TT vừa phê duyệt, bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của bộ, tỉnh và quốc gia đã được cập nhật, bám sát chương trình chuyển đổi số quốc gia và các chiến lược phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.
Chi tiết
18/03/2022 403  Lượt xem
Phân khúc truyền hình trả tiền năm 2022 tại Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức rất lớn.
Chi tiết
16/01/2022 423  Lượt xem
Kênh truyền hình FBNC của Đài HTV và kênh BTV10-NCM của Đài PTTH Bình Dương dừng phát sóng từ tháng 1/2022.
Chi tiết
09/09/2021 438  Lượt xem
14 kênh truyền hình nước ngoài sẽ dừng phát sóng trên dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam từ 1/10. Cơ quan quản lý yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có kế hoạch thông báo kịp thời để đảm bảo quyền lợi của thuê bao.
Chi tiết
01/09/2021 390  Lượt xem
Bộ TT&TT đề nghị địa phương cho phép lực lượng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình được phép di chuyển trong địa bàn tỉnh, thành phố để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo dịch vụ ổn định, liên tục.
Chi tiết
12/01/2021 570  Lượt xem
Truyền hình tương tự được thay thế bằng số hóa truyền hình, tốt hơn về chất lượng, hình ảnh, nhiều kênh hơn, vùng phủ lớn hơn và phục vụ người dân tốt hơn.
Chi tiết
02/10/2020 669  Lượt xem
Hơn 30 năm trước, đất nước lâm vào một cuộc khủng hoảng và chính tư duy đổi mới mạnh mẽ đã đưa ngành Bưu điện chuyển đổi sang kỹ thuật số thành công.
Chi tiết
28/09/2020 587  Lượt xem
Việt Nam hiện có 13,8 triệu thuê bao truyền hình trả tiền, tuy vậy, các doanh nghiệp truyền hình trả tiền trong nước đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ những nền tảng xuyên biên giới như iQIYI, Netflix.
Chi tiết
29/06/2020 679  Lượt xem
Sóng truyền hình analog sẽ chính thức ngừng phát sóng từ 24h00 ngày 30/6 tại 21 tỉnh
Chi tiết
26/06/2020 1.255  Lượt xem
Trên thị trường Việt Nam hiện có rất nhiều loại anten thu DVB T2 với chức năng và giá khác nhau, người tiêu dùng cần lưu ý những điểm quan trọng khi chọn & lắp đặt anten DVB T2 đạt chuẩn
Chi tiết
27/05/2020 1.482  Lượt xem
Hiện tại để xem được truyền hình số qua tivi, có ba phương án gồm: Mua đầu thu kỹ thuật số chuẩn DVB T2/MPEG4, đăng ký dịch vụ truyền hình trả tiền hoặc mua tivi tích hợp sẵn đầu thu DVB T2/MPEG4.
Chi tiết
12/05/2020 863  Lượt xem
Các "đại gia" điện tử sẵn sàng nhập cuộc: hiện tại danh sách TV tích hợp sẵn DVB T2 đã lên đến 562 model TV được cung cấp ra thị trường.
Chi tiết
17/04/2020 503  Lượt xem
Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức từ đầu năm 2020 vừa qua.
Chi tiết
15/04/2020 546  Lượt xem
Theo kế hoạch, ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ sẽ chính thức công bố việc tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất (truyền hình analog) trên cả nước.
Chi tiết
21/12/2019 868  Lượt xem
Theo kế hoạch của Bộ TT&TT, việc triển khai Đề án số hóa truyền hình số mặt đất sẽ hoàn thành cơ bản vào ngày 30/11/2020. Đến ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ sẽ chính thức công bố việc tắt sóng truyền hình analog trên cả nước.
Chi tiết
03/10/2019 766  Lượt xem
Bộ TT&TT đã ra thông báo về việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 9 tỉnh Nhóm II (Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa) từ 24 giờ ngày 31/12/2019, lùi thêm 3 tháng so với kế hoạch hồi đầu năm 2019.
Chi tiết
20/09/2019 508  Lượt xem
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 đang được sửa đổi theo hướng hội nhập quốc tế, trong đó tạo điều kiện để cho các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình xuyên biên giới được kinh doanh tại thị trường Việt Nam.
Chi tiết
13/08/2019 611  Lượt xem
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh thực hiện khảo sát, thống kê số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ để hỗ trợ miễn phí đầu thu truyền hình số vệ tinh.
Chi tiết
24/07/2019 1.256  Lượt xem
Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cho phép VTV là đơn vị đặc thù được phép triển khai dịch vụ truyền hình Internet (OTT), giao cho Bộ TT&TT xem xét trong quá trình sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP.
Chi tiết
Bộ TT&TT đã cấp giấy phép mới cho phép Công ty DTV.CO được mở rộng thiết lập hạ tầng truyền dẫn truyền hình số mặt đất DTB-T2 tại 6 tỉnh Bắc Trung Bộ gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
Ngày 19/5/2019, tại Hà Nội, Công ty CP Truyền hình số Miền Bắc (DTV) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, cũng là thời điểm mà Công ty chính thức bấm nút phát sóng thử nghiệm truyền hình số DVB-T2 tại Hà Nội.