024.3225.2096
Bình luận facebook
Bình luận form
Các bài viết khác
27/10/2017 340  Lượt xem
Bản đồ DVB T2 tại 14 tỉnh đồng bằng sông Hồng
Chi tiết
25/10/2017 489  Lượt xem
Bản đồ DVB T2 tại Phú Thọ
Chi tiết
24/10/2017 270  Lượt xem
Bản đồ DVB T2 tại Thái Nguyên
Chi tiết
23/10/2017 261  Lượt xem
Bản đồ DVB T2 tại Hà Nam
Chi tiết
22/10/2017 206  Lượt xem
Bản đồ DVB T2 tại Hải Phòng
Chi tiết
11/10/2017 204  Lượt xem
Bản đồ DVB T2 tại Hà Nội
Chi tiết
Sau 5 năm thành lập, công ty DTV đã thiết lập được 11 trạm phát sóng truyền hình số DVB-T2, vùng phủ sóng truyền hình số đã bao trùm 90% diện tích của 14 tỉnh, thành thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Sắp tới DTV sẽ triển khai mở rộng phủ sóng truyền hình số ra 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế.
Sau 5 năm thành lập, công ty DTV đã thiết lập được 11 trạm phát sóng truyền hình số DVB-T2, vùng phủ sóng truyền hình số đã bao trùm 90% diện tích của 14 tỉnh, thành thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Sắp tới DTV sẽ triển khai mở rộng phủ sóng truyền hình số ra 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế.