024.3225.2096

Danh mục Kênh chương trình phát trên hệ thống DVB-T2 của DTV

13/10/2017 2.400  Lượt xem
Danh mục các kênh chương trình truyền hình số mặt đất DVB-T2 đặc sắc và hoàn toàn miễn phí.
Chi tiết

Kênh Lotte Đất Việt Homeshopping (VTVCab14)

01/06/2017 707  Lượt xem
Từ ngày 20/7/2017 kênh mua sắm tại nhà Lotte Đất Việt HomeShopping (VTVcab 14) đã có mặt trên hạ tầng truyền hình số của RTB vị trí kênh số 10.
Chi tiết

Các trạm phát sóng của DTV

01/06/2017 836  Lượt xem
Các trạm phát sóng truyền hình số DVB-T2 của DTV tính đến thời điểm hiện tại.
Chi tiết

Kênh SCJ TV Shopping

02/11/2017 324  Lượt xem
SCJ TV Shopping trên hệ thống truyền hình số của DTV
Chi tiết
Ngày 30/6/2018, Công ty Cổ phần Truyền hình số miền Bắc (DTV.Co) đã hoàn thành việc lắp đặt trạm phát sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 trên kênh tần số 48 tại Đài PT-TH Thái Bình.
Ngày 30/6/2018, Công ty Cổ phần Truyền hình số miền Bắc (DTV.Co) đã hoàn thành việc lắp đặt trạm phát sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 trên kênh tần số 48 tại Đài PT-TH Thái Bình.