024.3225.2096

Hà Nội đặt mục tiêu gia nhập vào mạng lưới “Thành phố học tập” của UNESCO

Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 có 100% quận, huyện, thị xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; tỷ lệ lao động được qua đào tạo đạt 75 - 80%.
  

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
 

Theo Nghị quyết, thành phố đã hoàn thành cả 4 mục tiêu cơ bản của Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" (theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó, nhiều chỉ tiêu cao hơn tỷ lệ chung của cả nước; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.
 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập của một số đơn vị còn thiếu đồng bộ, chưa quyết liệt, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; có nơi còn lúng túng. Một số khó khăn của hội khuyến học chưa giải quyết được do còn vướng mắc về cơ chế; hoạt động của một số chi hội, ban khuyến học, hội cơ sở còn chung chung, hình thức, chậm đổi mới, chậm đại hội nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, việc vận động, xây dựng quỹ khuyến học còn thấp so với tiềm năng của thành phố; việc xây dựng tổ chức khuyến học, đơn vị học tập còn nhiều khó khăn ở một số cơ quan, đơn vị.
 

Về quan điểm chỉ đạo, nội dung Nghị quyết nêu: Thống nhất nhận thức việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị.
 

Các cấp, các ngành và toàn xã hội đều phải vào cuộc để công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập có kết quả tương xứng với vị trí, vai trò của Thủ đô; tập trung xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng văn hóa, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu đối với công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Phấn đấu mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, gia đình cán bộ, đảng viên trở thành "Đơn vị học tập", "Công dân học tập", "Gia đình học tập" để làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân; mỗi doanh nghiệp là hạt nhân quan trọng trong việc đào tạo, đào tạo lại người lao động; mỗi người dân có ý thức tự học để nâng cao trình độ bản thân, nhất là năng lực tự học trong kỷ nguyên số để góp phần triển khai thành công phong trào thi đua "Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" mà Thủ tướng Chính phủ đã phát động.
 

Mục tiêu đề ra nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân Thủ đô, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục. Phấn đấu Thủ đô Hà Nội gia nhập mạng lưới "Thành phố học tập" của UNESCO trong thời gian sớm nhất.
 

Về mục tiêu cụ thể, Nghị quyết nêu, phấn đấu đến năm 2025 duy trì kết quả đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; duy trì tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15 - 60 tuổi biết chữ đạt 99,5% trở lên; tỷ lệ người mới biết chữ tiếp tục học tập và không tái mù chữ đạt 95%; 100% quận, huyện, thị xã duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo; duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 100% quận, huyện, thị xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.
 

Về năng lực cơ bản và trình độ của người dân, tỷ lệ lao động được qua đào tạo đạt 75 - 80%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55 - 60%; tỷ lệ người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin đạt 50%; tỷ lệ người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống đạt 50%; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 50%...
 

Về hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, phấn đấu 80% cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số; 70% các trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 80 - 85%.
 

Về việc xây dựng các mô hình học tập, phấn đấu tỷ lệ người dân đạt danh hiệu công dân học tập đạt 50%; tỷ lệ người dân có kỹ năng số đạt 50%; tỷ lệ gia đình, dòng họ, cộng đồng đạt danh hiệu gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập đạt 60%; tỷ lệ đơn vị được công nhận là đơn vị học tập đạt 50%; 40% quận, huyện, thị xã được công nhận danh hiệu huyện học tập theo các tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành; đăng ký danh hiệu "Thành phố học tập" theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
 

Đến năm 2030, Nghị quyết đặt mục tiêu: Duy trì kết quả đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; người trong độ tuổi 15 - 60 biết chữ đạt tỷ lệ 99,6%; người mới biết chữ tiếp tục học tập và không tái mù chữ đạt tỷ lệ 96%; 100% quận, huyện, thị xã duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo; duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 100% quận, huyện, thị xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.
 

Tỷ lệ người lao động được qua đào tạo đạt 80 - 85%; tỷ lệ người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin đạt 70%; tỷ lệ người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống đạt 70%; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 60%, trong đó, 15% dân số có trình độ đại học trở lên. Giai đoạn này, Hà Nội phấn đấu có tỷ lệ trường công lập chuẩn quốc gia đạt 85 - 90%...
 

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, phổ biến, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
 

Hằng năm, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết ở các tổ chức đảng trực thuộc, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị; tổ chức sơ kết đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết.
 

Nghị quyết cũng nêu nhiệm vụ của Đảng đoàn HĐND Thành phố; Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố; Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội, Ban Thường vụ Thành đoàn; các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; các cấp ủy trực thuộc Thành ủy.


theo VTV
Bình luận facebook
Bình luận form
Các bài viết khác
01/03/2024 3  Lượt xem
Trong tháng 3/2024, nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực như: tăng trần giá vé máy bay nội địa, nhiều ưu đãi cho dự án đầu tư tại khu công nghệ cao...
Chi tiết
28/02/2024 8  Lượt xem
Từ ngày 1/7/2024, khi tiền lương của công chức, viên chức tăng lên thì cũng sẽ tăng tiền lương đóng BHXH bắt buộc.
Chi tiết
27/02/2024 14  Lượt xem
Tại hội nghị di động thế giới MWC 2024 diễn ra ở Barcelona, Qualcomm đã giới thiệu các sản phẩm và cột mốc mới nhất về AI, sẵn sàng tăng tốc quá trình chuyển đổi số.
Chi tiết
26/02/2024 19  Lượt xem
Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo, ngày 1-2/3 Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Chi tiết
26/02/2024 19  Lượt xem
Báo chí quốc tế nhận định, Việt Nam dẫn đầu cuộc cách mạng nông nghiệp xanh với sản xuất lúa gạo ít carbon, là hình mẫu cho việc phát triển nông nghiệp bền vững.
Chi tiết
22/02/2024 23  Lượt xem
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 175/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước.
Chi tiết
19/02/2024 40  Lượt xem
Để không bị “đào thải” khỏi vòng xoáy tranh đua gay cấn, doanh nghiệp cần bắt tay vào việc khai phá đến 10 xu hướng thương mại điện tử hàng đầu được mong đợi nhất trong năm 2024.
Chi tiết
19/02/2024 25  Lượt xem
Theo quy định mới có hiệu lực, từ năm 2024 có thêm nhiều ngành đào tạo sinh viên được miễn hoàn toàn học phí.
Chi tiết
16/02/2024 26  Lượt xem
Du lịch bằng đường sắt hay du lịch trái mùa… là sự lựa chọn của nhiều du khách trong năm nay.
Chi tiết
06/02/2024 32  Lượt xem
Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã công bố kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa.
Chi tiết
02/02/2024 34  Lượt xem
Dự báo thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn về đêm và sáng ở Đông Bắc Bộ kéo dài đến ngày 8/2 (tức 29 Tết), đồng thời trời tiếp tục ấm lên, khiến tình trạng nồm ẩm thêm tồi tệ.
Chi tiết
02/02/2024 32  Lượt xem
Nhiều chính sách giáo dục mới có hiệu lực từ tháng 2/2024; trong đó đáng chú ý là quy định về lựa chọn sách giáo khoa và xét tốt nghiệp THCS.
Chi tiết
01/02/2024 45  Lượt xem
Điểm chung của các đối tượng lừa đảo bằng hình thức này là đưa ra các mức phí và giới thiệu có mối quan hệ thân thiết với nhiều cơ quan chức năng của Việt Nam.
Chi tiết
31/01/2024 43  Lượt xem
Năm 2023, thị trường Việt Nam ghi nhận sự xuất hiện của nhiều xu hướng mới, đánh dấu những sự chuyển biến mới mẻ trong thói quen sinh hoạt và mua sắm.
Chi tiết
30/01/2024 38  Lượt xem
Với 4 nền tảng mới, tổng số danh mục nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số được nâng lên 38 nền tảng.
Chi tiết
30/01/2024 36  Lượt xem
Luật Căn cước 2023 đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ 1 / 7 / 2024. Trong đó, đ áng lưu ý, Điều 29 Luật Căn cước mới này đã đưa ra quy định cụ thể về những trường hợp C ăn cước công dân sẽ bị thu hồi và tạm giữ.
Chi tiết
30/01/2024 32  Lượt xem
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo, từ hôm nay 30/1, miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng.
Chi tiết
26/01/2024 32  Lượt xem
Đề xuất tăng giá điện được Bộ Công Thương đưa ra trong bối cảnh tình hình tài chính của EVN khó khăn, lỗ khoảng 17.000 tỷ đồng trong năm ngoái.
Chi tiết
24/01/2024 53  Lượt xem
Theo thống kê của TikTok, 69% người dùng Việt Nam ưu tiên xem video dạng ngắn để tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ và thích các nền tảng mua sắm kết hợp giải trí.
Chi tiết
23/01/2024 20  Lượt xem
Tin giả đang nổi lên thành vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn nạn tin giả diễn ra tràn lan, gây thiệt hại lớn trên nhiều lĩnh vực.
Chi tiết
Bộ TT&TT đã cấp giấy phép mới cho phép Công ty DTV.CO được mở rộng thiết lập hạ tầng truyền dẫn truyền hình số mặt đất DTB-T2 tại 6 tỉnh Bắc Trung Bộ gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
Ngày 19/5/2019, tại Hà Nội, Công ty CP Truyền hình số Miền Bắc (DTV) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, cũng là thời điểm mà Công ty chính thức bấm nút phát sóng thử nghiệm truyền hình số DVB-T2 tại Hà Nội.